työvoimaa alalle

Kuljetusalalle tarvitaan koulutettuja ammattilaisia.

Kuljettamista ei lähivuosikymmenien aikana pystytä juurikaan automatisoimaan. Kuljetusala tarvitsee merkittävän määrä työvoimaa lisääntyvien kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Niin tavaroiden kuin henkilöiden turvallinen kuljettaminen on hyvää osaamista vaativa vastuullinen tehtävä.

Koulutus ja työllistyminen kuljetusalan erilaisiin tehtäviin on tehtävä houkuttelevaksi sujuvan ja tehokkaan, eri taustoista tulevia oppijoita tukevan koulutuksen avulla. Kuljetusalan työtehtäviin pätevöityminen tulee mahdollistaa erilaisilla koulutuspoluilla. Esimerkiksi oppisopimus, työssäoppiminen ja maahanmuuttajien koulutus tulee saada kannustaviksi väyliksi tulla kuljetusalan ammattilaiseksi.

Työ tien päällä vetovoimaisemmaksi

Jotta kuljetusalan ammatteihin hakeudutaan ja niissä viihdytään, tulee toimintaympäristön olla kunnossa. Se tarkoittaa muun muassa ammattiliikenteen palvelujen saattamista asianmukaiseen kuntoon tien päällä.

Kuljettajille on oltava riittävästi lepo- ja taukopaikkoja valtakunnan laajuisesti − myös pääkaupunkiseudulla. Sekä inhimillisten työolojen, että lainsäädännön velvoittamana tauon pitämiseksi työpäivän aikana on oltava tarjolla riittävästi lämpimiä tiloja sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen huoltoon ja ateriointiin.

Ajoneuvokannan sähköistyminen edellyttää, että ammattiliikenteellä on käytössään riittävän kattava ja tehokas latausinfra. Suomen oloissa myös muut vaihtoehtoiset kestävät käyttövoimat tulee huomioida.

Tavoitteemme:

  • Työvoiman saatavuus on turvattava tehokkaalla koulutusjärjestelmällä, joka huomioi erilaisia oppijoita ja myös maahanmuuttajien tarpeet.
  • Ammattiliikenteen palvelut tien päällä tulee saattaa ajanmukaiseen kuntoon sisältäen tauko-, lepo- ja pysäköintipaikat sekä uusien käyttövoimien vaatiman lataus- ja tankkausinfran.