Liikennesuomi

AMMATTIMAINEN KULJETUSALA TURVAA SUOMEN SAAVUTETTAVUUDEN, KRIISINKESTÄVYYDEN JA HUOLTOVARMUUDEN

Saavutettavuus on ykkösasia niin ihmisten kuin yritysten sijoittumiselle. Energia- ja polttoainekriisi koettelevat Suomea laajasti ja Venäjän aloittama hyökkäyssota seurauksineen on heikentänyt Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta. Vaikutukset yltävät koko maan logistisiin virtoihin. Suomen kilpailukyky suhteessa muihin maihin uhkaa heiketä.

Saavutettavuus syntyy kunnossa olevasta infrasta, toimivasta liikennejärjestelmästä ja kustannuksiltaan kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Toimiva kuljetusala, niin henkilö- kuin tavaraliikenne, on osa tätä laajaa kokonaisuutta. Ammattimaisen ja luotettavan henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kuuluu tulevien vuosien keskeisiin kysymyksiin Suomessa.

Toimivalla ja luotettavalla kuljetusverkostolla turvataan kansantalouden toimintaedellytykset. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetukset sekä työvoiman liikkuminen ovat mahdollisia ammattimaisen kuljetusverkoston ansiosta kautta maan. Kun kuljetukset toimivat, Suomi on elinvoimainen, ja yritykset voivat sijoittua ja ihmiset asua sekä työskennellä missä päin maata tahansa.

Ammattimainen ja luotettava kuljetusverkosto huolehtii myös syystä tai toisesta heikommassa asemassa olevien henkilöiden kuljettamisesta. Se turvaa niin sairaiden, vanhusten, vähävaraisten kuin digipalveluiden ulkopuolella olevien liikkumismahdollisuuksia.

Maantieliikenteen yritykset ja yrittäjät haluavat varmistaa maamme kilpailukyvyn sekä mahdollisuuden elää ja asua kaikkialla Suomessa.

Tavoitteemme

Päättäjä. Turvaa ammattimainen kuljetusala.