Julkinen liikenne

Kaikkien käytettävissä oleva julkinen liikenne on Suomessa välttämätön

Julkista henkilöliikennettä varten tarvitaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niitä vastaava rahoitus. Niillä määritetään saavutettavuuskriteerit erilaisille palveluille ja toteutetaan palvelut, kuten aikataulunmukainen linja-autoliikenne, taksipalvelut ja täydentävä kutsuliikenne.

Julkista henkilöliikennettä rahoittavat toimijat – valtio, kaupungit ja kunnat sekä Kela – ovat osa monikanavarahoitteista järjestelmää. Tällä hallituskaudella tarvitaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet sekä riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus liikenteen hankintaan ja kehittämiseen. Näillä tavoitellaan julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisäämistä, saatavuuden varmistamista ja käytön sekä liikennöinnin edistämistä.

Liikenteen yhteensovittaminen ja eri toimijoiden rahoitusosuuksien määrittäminen edellyttää myös julkisen liikenteen järjestämisen mallin ja hallinnoinnin uudelleenarviointia. Hyvinvointialueet ovat myös merkittäviä julkisten henkilöliikennepalvelujen ostajia ja tilaajia. Liikenne12 -suunnitelman linjauksissa on hyvä alku rahoituksen tason ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulee varmistaa liikennöintikaluston uudistuminen kestävällä tavalla.

Yhdenmukaisuutta julkisen liikenteen palvelumuotoihin
Valtion ja hyvinvointialueiden julkisen liikenteen hankintoja tulee yhdenmukaistaa siten, että julkisen liikenteen eri muodot – taksiliikenne mukaan lukien – muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. Myös kaupunkien ja maaseudun julkinen liikenne tulee saattaa yhtenäisempään muotoon mm. Sujuvien matkaketjujen mahdollistamiseksi.

Tavoitteemme:

  • Julkiselle henkilöliikenteelle tulee määritellä palvelutasotavoitteet koko maassa.
  • Tavoitteita vastaava realistinen rahoitus ja yhtenevät hankintamenettelyt mahdollistavat liikkumisen sujuvasti myös ilman omaa autoa.
  • Yhdessä nämä toimet edistävät konkreettisesti myös ilmastopolitiikan toteuttamista jo nykyisen hallituskauden aikana.